Συνεργασίες

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εταιρεία ΕΥ

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου